Luk alle
Åben alle

Udbrud af smitsom sygdom, pandemi og epidemi på blandt borgere og ansatte tilknyttet arbejdsmarkedsområdet.

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Desuden kan udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner på arbejdsmarkedsområdets tilbud, da den stor del af personalet vil være sygemeldt.

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter, som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks det lokale redningsberedskab og kommunernes sundhed- og omsorgsafdeling.

Ved en epidemi vil Sundhedsstyrelsens hjemmeside løbende blive opdateret med relevant information om situationen samt retningslinjer og anbefalinger til kommunen.

Se Sundhedssyrelsens hjemmeside - www.sst.dk

Arbejdsmarkedschefen aktiver krisestaben, hvis det vurderes nødvendigt.

Forhindre yderligere smitte og afhjælpe konsekvenserne for de syge og smittede borgere og ansatte tilknyttet Arbejdsmarkedsområdet.

Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt personalet.

Hvis det vurderes, at en sektion grundet omfattende sygdom ikke er i stand til opretholdelse og udførsel af kritiske funktioner, skal sektionslederen informere arbejdsmarkedschefen, som er ansvarlig for kriseledelsen.

  • Arbejdsmarkedsområdet varetager opgaven på områdets tilbud.
    Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
  • Den lokale leder er ansvarlig for indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over.
  • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige driftsområder.

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet.

Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Oplysninger om pandemisk influenza kan findes på www.sst.dk

Denne indsatsplan er udarbejdet af Louise Hansen, december 2018.

Godkendt af arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum, december 2018.

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør