Luk alle
Åben alle

At tage vare på borgeres og medarbejderes sikkerhed, når de bruger, arbejder på eller besøger vores tilbud.

Kritiske funktioner:

 • Trusler og vold mod medarbejdere
 • Omfattende sygdom
 • Evakuering af borgere i decentrale afdelinger
 • Udbetaling af sociale ydelser
 • Kommunens telefonomstilling
 • Tilkendelse af førtidspension og nødvielser - terminal syge
 • Håndtering af virksomhedspraktik/løntilskud/mentor
 • Rådgivningsfunktioner
 • Pas og kørekort
 • Kørsel til læge
 • IT-nedbrud

Opgaven er at skaffe et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes nødvendige handlinger ud fra aktuel indsatsplan.

De konkrete opgaver i den rollebaserede krisestyring fremgår af beskrivelserne 

Mediebilledet følges, der holdes tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikres koordination med Krisestaben.

Krisestaben mødes som udgangspunkt på arbejdsmarkedschefens kontor (lokale 0-94 syd), Torvegade 10. Med mindre kriselederen træffer anden beslutning.

Kriselederen træffer beslutning om, hvordan krisestaben kan komme i kontakt med hinanden under en krise.

Kontakt sker som udgangspunkt via tlf., sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes.

Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Arbejdsmarkedschefen deltager på Arbejdsmarkedsafdelingens vegne i den øverste krisestab – eventuelt samtidigt med at pågældende udfører funktioner i afdelingens egen krisestab.

Afdelingen kontakter øverste krisestab i tilfælde af hændelser, der påvirker andre afdelinger end Arbejdsmarkedsafdelingen.

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan der skal alarmeres.

Som udgangspunkt skal nærmeste leder og arbejdsmarkedschefen alarmeres telefonisk.

Arbejdsmarkedschefen er overordnet ansvarlig for at melde ud på området og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Den decentrale leder på området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til arbejdsmarkedschefen.

Arbejdsmarkedschefen har ansvaret for, at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Denne delplan er udarbejdet af Louise Hansen d. 13.12.2018.

Godkendt af arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum d. 19.12.2018

Senest revideret:

Sidst opdateret

14.09.2023

Ansvarlig redaktør